Budova bývalé radnice je památkově chráněným renesančním objektem, jejíž stavební vývoj sahá do 16. století, ačkoliv byla zejména klasicistně přestavěna. Její poslední novodobá, architektonicky sterilní stavební úprava pochází z poválečného období. Přesto má budova několik cenných prvků. Kromě malebnosti budovy samotné se jedná o soubor cenných renesančně klenutých interiérů, jak ve sklepě, tak i v přízemí a dílem i v patře budovy, mezi nimi i pozoruhodnou plochostropou někdejší radní síň.

Na novodobě přefasádovaných průčelích zaujme pozdně renesanční lištový portálek zrušeného vstupu do sklepa a soudobá datovací deska s letopočtem 1591. Při statickém zajišťování objektu v roce 2008 byl v radní síni odkryt zdobený malovaný strop s motivem vinné révy. V roce 2011 byla budova zrekonstruována. V současné době je v budově turistické informační centrum, obřadní síň, pronájem sklepa na společenské akce.