Památkově chráněný objekt byl na faru přestavěn z někdejšího raně gotického kostela koncem 16. století. Budova fary se zajímavými valenými lunetovými klenbami, většinou hřebínkovými, náleží k nejstaršímu architektonickému základu městečka a připomíná jako jediná dosud stojící památka jeho raně gotický horizont. Ve fasádě zůstaly v náznaku zachovány gotická, barokní a renesanční okna a raně barokní okřídlené hlavičky andělů. Na západním průčelí je zřetelný bývalý hlavní vstup gotického kostela, jenž je lemován symetrickými skarpy – pozůstatky odbourané věže.

Nad bývalým vstupem je osazena reliéfní, z kamene tesaná raně barokní kartuše rámující rodový znak Tiefenbachů (čtvrcený štít s prsním štítkem, ve dvou čtvrtinách stojící jednoocasý lev, prsní štítek se svislým trojdělením).