V letech 1714 – 1715 zasáhla Drnholec jen okrajově epidemie moru. Z vděčnosti bylo zahájeno budování morového barokního mariánského sloupu, který byl dokončen v roce 1718. Jeho autorem je třebíčský sochař Štěpán Pagan, jenž zhotovil obdobné sloupy i na jiných místech jižní Moravy (např. Jaroměřice 1716, Ivančice 1726, Hostěradice 1728). Za jeho nejvýraznější práci se považuje právě morový sloup z Drnholce. Je zhotoven z lasturnatého vápence přivezeného z Rakouska z oblasti Eggenburgu.

Drobná architektura se sochami, zapsaná v seznamu nemovitých kulturních památek, ležící uprostřed rozšířené části někdejšího tržiště. Dříve byla obkroužena dnes již chybějící tesanou kuželkovou balustrádou. Podnož, která je vyzděná z cihel, vykazuje čtyřboký půdorys s rohy zdůrazněnými dvakrát odstupňovanými pilíři, završenými římsou. Na podnoži je čtyřboký sloup dekorovaný reliéfními obláčky s andílčími okřídlenými hlavičkami, ukončený bohatou kompozitní hlavicí nesoucí Immaculatu. Rohové pilíře podnože jsou zatíženy figurami svatých : sv. Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Florián a sv. Josef. Sloup měl být krátce po druhé světové válce novými obyvateli odstraněn, zabránil tomu tehdejší katolický  kněz František Vašek.