RADA OBCE

 

 Členové rady 

Jan Ivičič  starosta
Ing. Bronislav Kocman místostarosta
Dana Božeková členka rady
Mgr. Dagmar Peřinová členka rady
Ing. Libor Růžička   člen rady