Výbory zastupitelstva obce:

Finanční výbor

  • předseda: Dana Štyksová
  • členové: Anežka Vybíralová, Noema Michalicová

Kontrolní výbor

  • předsedkyně: Ing. Michaela Čápková
  • členové: Ing. Josef Dřevojánek, Ing. Libor Růžička

Komise rady obce:

Redakční rada Drnholeckého občasníku

  • šéfredaktor: RNDr. Jana Kalandrová
  • redaktoři: Jan Ivičič, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Andrea Španielová, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, Jana Juřenová, Dalibor Huťka

Sbor pro občanské záležitosti

  • předsedkyně: Petra Konečná
  • členky: Ing. Božena Rucká, RNDr. Jana Kalandrová, Olga Schabatková, Mgr. Soňa Zabloudilová