Sbor pro občanské záležitosti Drnholec zve seniorky na oslavu MDŽ do sálu Kulturního domu a to ve čtvrtek 9.3.2017  ve 14.00  hod. Děti základní školy si pro vás připravily hezký program.

Úřad městyse Drnholec informuje o konání 12. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec,a to ve čtvrtek 9. března 2017  od 18.00  hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse. Program: zpráva o činnosti rady, rozpočet městyse Drnholec na rok 2017,dotace z rozpočtu , změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, návrh pořízení nového územního plánu, majetkové záležitosti a další.

Ve čtvrtek 9.3.2017 bude pan Prokeš prodávat vajíčka  od  9.00 - 9.30  hod. , jedno plato za 65 a  75  Kč.

Soukromý pěstitel přijede zítra to je 9.3.2017  v  9.15  hod. a bude prodávat:  jablka Rubín, cibuli, brambory krmné a sadbové  - vše  9,-  Kč za kilo. Dále česnek český Dukát  148,- Kč za kilo.
Prodejce se zdrží půl hodiny, nebo dle zájmu občanů.

Milí spoluobčané, naše mateřská škola byla vybrána do Programu společnosti Tesco s názvem "Vy rozhodujete, my pomáháme". Do tohoto programu jsme se přihlásili s projektem, který má název Vrbičky do naší školičky a dostali jsme se do finálního kola. Peníze bychom chtěli využít na stavby z živých vrbiček na zahradě mateřské školy na Hrušovanské ulici.
Pokud nám chcete pomoci dosáhnout na dotaci 30.000,- Kč , stačí po každém nákupu v řetězcích obchdů Tesco (Mikulov, Břeclav) vhodit žetony získané za nákup do správné kasičky. Soutěž probíhá od 8.3. -  4.4.2017. Děkujeme všem , kteří se zapojí do naší výzvy. Děti a paní učitelky z Mateřské školy Drnholec.

Kdo má zájem o zájezd na Floru do Olomouce, která se koná v neděli 23. 4. 2017,  nechť se nahlásí  na podatelnu Drnholec nebo u paní Šimčíkové do 20. 3. 2017 - vstupné na výstavu 70,- Kč ,autobus 250,-Kč.
 

SRPŠ při ZŠ a MŠ  Drnholec srdečně zve malé i velké, mladší i starší , holky i kluky na Maškarní ples pro děti  v neděli  12.3.2017 od 14.00  hod. do sálu KD v Drnholci. Přijďte si užít

odpoledne plné zábavy, her a tance. Občerstvení zajištěno, těší se pořadatelé.