Z důvodu poruchy na hlavním vodovodním přivaděči, kterou se dnes dle sdělení VaK Břeclav nepodaří plně odstranit, je možné,
že ve výše položených ulicích bude malý tlak, nebo voda nepoteče vůbec. Na tato místa budou přistaveny kontejnery s pitnou vodou.

Pan Prokeš bude ve čtvrtek 4.1.2018 prodávat vajíčka od 9.00  - 9.30  hod. , jedno plato za 80  a 95  Kč.

V sobotu  6.1.2018 v dopoledních hodinách  se v ulicích našeho městyse uskuteční již tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka.
Můžete-li přispějte.Prosíme dospělé a dětské koledníky o výpomoc, sraz koledníků je v 9.00  hodin  u Staré Radnice.

Česká pošta informuje, že z technických důvodů dojde dne 9.1.2018   v dopoledních hodinách k uzavření pošty Drnholec. Ihned po zprovoznění
systému bude pobočka veřejnosti opět otevřena.

V sobotu 6.1.2018  od 18.00  hodin v KD Drnholec uvedou Kameničtí ochotníci vražednou komedii Antonína Procházky " Vraždy a něžnosti" ,
vstupné  50,- Kč.

Hotel Drnholec přijme do pracovního poměru servírku nebo číšníka, bližší informace na tel. č. 519 519 307, nebo v hotelu na recepci.
(hlásit  4x  st.,pa,  st. a pá).

Myslivecký spolek Rozvoj Drnholec si Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se koná v pátek 12.1.2018 ve 20 hodin v sále
kulturního domu.K tanci a poslechu hraje skupina Stone. Vstupné 100 korun, bohatá zvěřinová tombola.Srdečně zvou pořadatelé.

Ve čtvrtek 8. února 2018 pořádáme zájezd na termální koupaliště Čalovo. Kdo máte zájem hlaste se na podatelně u p. Blahové nebo přímo
u paní Šimčíkové.

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že v úterý dne 9. 1. 2018 bude z důvodu školení zaměstnanců uzavřeno oddělení
nemocenského pojištění a oddělení osob samostatně výdělečně činných.