V sobotu  6.1.2018 v dopoledních hodinách  se v ulicích našeho městyse uskuteční již tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka.
Můžete-li přispějte.Prosíme dospělé a dětské koledníky o výpomoc, sraz koledníků je v 9.00  hodin  u Staré Radnice.

Lékárna Drnholec bude v pátek 5.1.2018 a ve středu 10.1.2018  otevřena jen do 12.00  hodin .

V sobotu 6.1.2018  od 18.00  hodin v KD Drnholec uvedou Kameničtí ochotníci vražednou komedii Antonína Procházky " Vraždy a něžnosti" ,
vstupné  50,- Kč.

Ve čtvrtek 8. února 2018 pořádáme zájezd na termální koupaliště Čalovo. Kdo máte zájem hlaste se na podatelně u p. Blahové nebo přímo
u paní Šimčíkové.

Myslivecký spolek Rozvoj Drnholec si Vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se koná v pátek 12.1.2018 ve 20 hodin v sále
kulturního domu.K tanci a poslechu hraje skupina Stone. Vstupné 100 korun, bohatá zvěřinová tombola.Srdečně zvou pořadatelé.