Vážení spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné setkání zaměřené na tvorbu tohoto strategického dokumentu obce. Setkání proběhne v budově Základní školy v pátek dne 23. 2. 2018 od 17 hodin. Těšíme se na Vaši účast.


TJ Dynamo Drnholec zve všechny své členy na „ VALNOU HROMADU“ , která se uskuteční v sobotu 24. února v Pohostinství u Ondrů. Začátek je ve 14:00 hod. Předem děkujeme za účast.