Úřad městyse Drnholec informuje o konání  17. zasedání zastupitelstva městyse Drnholec a to ve čtvrtek 7. června 2018 od 18.00  hodin,
v zasedací místnosti úřadu. Program: zpráva o činnosti Rady, Závěrečný účet městyse Drnholec za rok 2017, stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022, program rozvoje městyse Drnholec a plán rozvoje sportu městyse Drnholec , a majetkové záležitosti .

Ve čtvrtek 7.6.2018  bude pan Prokeš prodávat vajíčka od 9.00  do  9.30  hod. , jedno plato za 40,- a   80,-  Kč.