V rámci výstavby chodníku na ulici Wolkerova žádáme majitele dotčených nemovitostí o pochopení a vstřícnost.
Na potřebnou délku budou rozebrány stávající zadlážděné vchody a vjezdy k nemovitostem a taktéž budou muset být odstraněny některé túje a keře.

V pondělí  29. října  2018   se koná zájezd  do termálů  na Čalovo . Kdo máte zájem nahlaste se do 15.10.2018  na podatelně městyse nebo přímo u paní Šimčíkové.

Ve čtvrtek 11.10.2018  pan doktor Pavelka neordinuje v Drnholci , ordinace v Mikulově beze změn. Ve dnech 12.10. a 15.10. 2018 pan doktor Pavelka neordinuje , zastupuje ho paní doktorka Janošková ve své ordinaci v obci Novosedly.

Letečtí modeláři ve spolupráci se základní školou Drnholec pořádají v sobotu 13.října 2018 ve 14 hodin tradiční drakiádu na modelářském letišti Výsluní. Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.