Nahoru

Úřední deska

Zásady pro hospodaření městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2018
Územní rozhodnutí - prodloužení vedení závlahového systému k.ú. Drnholec a k.ú. Troskotovice
Nabídka pozemků k pronájmu
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření Městyse Drnholec
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
Rozhodnutí hejtmana - zvýšené nebezpečí požáru
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti
Uzemní rozhodnutí - páteřní optická trasa Nový Přerov - Jevišovka
Oznámení o zamýšleném převodu
Informace o zveřejnění závěrečného účtu městyse Drnholec za rok 2016
Oznámení o zahájení ÚŘ
 
 
Powered by Phoca Download