Čtvrtek - 30. Červen 2016
   

Osvobození Drnholce

valka-1

Vlastní osvobození Drnholce sovětskými vojsky spadá do závěrečné etapy osvobozovacích bojů na území Československa.

Po úspěšné bratislavsko - brněnské operaci, kdy byla osvobozena většina obcí východně od Drnholce a na pravém břehu řeky Dyje ( s vyjímkou Novosedel a Nového Přerova ) již 22. a 23. dubna 1945 se ustupující fašistická armáda postavila se zbytky svých jednotek k poslednímu a v podstatě zbytečnému obrannému boji.

20. dubna 1945 sdělilo divizní velitelství německé armády okresnímu štábu NSDAP, v jehož čele stál bývalý drnholecký starosta Anton Sogl, že fronta bude ztažena od Břeclavi až k Mikulovu a území bude vyklizeno bez boje. Štáb NSDAP se přemístil z Mikulova do Drnholce, kde se však dlouho nezdržel. Z věží kostela pozorovali nacisté pohyb fronty a zaznamenali, jak do Nového Přerova vnikla pancéřová jednotka Sovětské armády, proto se štáb přesunul do Litobratřic, kde zůstal až do 6. května.


Hitlerovci se všemožně snažili využít všech vhodných přírodních překážek pro zastavení nebo aspoň zpomalení postupu sovětských vojsk. Vybudovali rozsáhlá obranná opatření na přístupech řeky. Hladinu již rozvodněné Dyje nepřítel zvyšoval vypouštěním vody z Vranovské přehrady. Slepá ramena i zaplavené bažiny tvořily velké překážky a ztěžovaly průchod postupujícím sovětským jednotkám, především tankovým. Postup sovětské armády byl ztěžován též destrukcí komunikací a zřizováním minových polí v prostoru mezi Drnholcem a Pasohlávkami. Při pronásledování ustupujícího nepřítele překročila 375. divize 23. dubna 1945 svým pravým křídlem Dyji a zmocnila se Mušova, levým křídlem osvobodila Brod nad Dyjí a k večeru zaujala čáru na severním okraji Mušova a severozápadní části Brodu.
Situaci v období 23.4. - 7.5.1945 vystihují vzpomínky sovětského spisovatele Petra Klimenka, přímého účastníka osvobozovacích bojů na Jižní Moravě: "Nedaleko Mikulova ve vesnicích Novosedly, Drnholec, Pasohlávky, na výšinách za řekou Dyjí a tam, kde se slévají Svitava a Svratka i na severním ohybu Dyje, rozhodli se opevnit hitlerovci. To bylo již na přístupu k Brnu. Drnholec znám z období druhé světové války. Tehdy na jaře 1945 jsme drželi obrannou pozici u obce Mušov na kótě 222 zvané Římský val od 20.4. - 5.5.1945. Tyto boje byly mé poslední ve druhé světové válce v boji proti fašismu".
Ráno 7. května 1945 Vyrazili rudoarmejci k rozhodujícímu útoku, který byl součástí pražské operace, jedné z posledních velkých válečných operací druhé světové války. Fronta se dala do pohybu i na Jižní Moravě v pásmu 7. gardové armády. Asi po půlhodinové dělostřelecké a letecké přípravě zahájili příslušníci 27. gardového střeleckého sboru generálmajora A.I.Loseva krátce po sedmé hodině ráno zteč nepřátelských obranných postavení v úseku od Nové Vsi k Drnholci. Během dne dokázali rozbít obranu nacistů v pásmu širokém 25 km a do hloubky 12 km. Večer 7.5. se v Drnholci objevili první sovětští vojáci.

 

Drnholec-2Jak dosvědčuje místní kronika, bombardování začalo podle líčení Čechů, kteří žili v Drnholci v době války asi o deváté hodině ráno zároveň s dělostřeleckým ostřelováním. Na poledne palba vyvrcholila, odpoledne po krátké přestávce vzplanul znovu boj. První jednotky sovětské armády vstoupily do vesnice asi v pět hodin odpoledne, když asi půl hodiny předtím ujížděly poslední německé tanky po Hrušovanské ulici. V bojích o Drnholec padli tři sovětští vojáci, ztráty německé armády čítaly více než 200 padlých. Na osvobození obce se podíleli vojáci z 252. střelecké divize generálmajora I.A.Gorbačeva z 23. střeleckého sboru generálmajora M.F.Grigoroviče.
Dělostřeleckou palbou a leteckým bombardováním ve dnech 27.4. - 7.5. 1945 byl Drnholec nesmírně poškozen, jen málo bylo domů, které zůstaly úplně nepoškozeny. Všude se kupily trosky, ze střech smetené tašky, rozbité okenní tabule, ohořelé trámy, vypálené a zřícením hrozící domy a zdi, hluboké jámy po granátech.
Jaké škody způsobila válka na školní budově je patrné ze svědectví prvního poválečného ředitele měštˇanské školy Dobroslava Babáka: " Otřesy půdy způsobily trhliny na nosném zdivu, ozdobný štít čelní jižní strany byl těžce poškozen zásahem dělostřeleckého granátu. Krytina střechy byla tlakem vzduchu při výbuších zničena na 80%, vrchní komínové zdivo bylo smeteno. Střepinami bomb byly těžce poškozeny podsklepní žlaby, okapové roury i oplechování, fasáda budovy potlučena, stropní omítky i omítka stěn poškozena. Zděné oplocení dvora i zahrady bylo rozmetáno, veškeré okenní sklo rozbito, okenní rámy z poloviny zničeny, zámky dveří, někde i jejich výplně vytrhány ".
Drnholec patřil k nejvíce válkou poškozeným obcím na Mikulovsku. Válečné škody činily 12.311.265,- Kčs. Zde je vyčíslena částka za 145 úplně zničených a 250 těžce poškozených domů. Větší množství úplně zničených domů na Mikulovsku bylo pouze ve Vlasaticích (194) a v Pasohlávkách (162) a počet těžce poškozených obytných budov byl vůbec nejvyšší ( Valtice 100, Nová Ves 95).
Poměrně nejlépe zůstala zachována jižní část obce ( ulice Hrušovanská, Hornická, Polní, Palackého a okolí mlýna ). Největší škody byly způsobeny na Brněnské ulici a v jejím nejbližším okolí, kde podle tabelárního přehledu škod způsobených válkou bylo úplně zničeno 65 domů v hodnotě 2.194.000,- Kčs. Podobný obraz zkázy skýtala i blízká ulice Husova ( 64 domů v hodnotě 982.000,- Kčs ). Poškozen byl i zámek ( z 30% ) i obě věže kostela. Byly vyhozeny mosty přes ramena Dyje, jen most přes hlavní tok řeky zůstal zachován.

Drnholec-5Již druhého dne po příchodu jednotek Rudé armády, 8. května 1945, se utvořil v obci revoluční národní výbor, jehož předsedou se stal Karel Novák, jeho zástupcem Julius Krupica. Výbor byl doplněn ještě o dalších pět osob českého původu, které buď prožily dobu osvobození v Drnholci, nebo přišli se sovětskými vojáky. Tento národní výbor byl pověřen majorem Alexandrovem, aby zajistil cenný majetek v obci a přední nacisty. Vedle 60. pušek , 5. kulometů a 4 vozů munice se podařilo soustředit větší množství drůbeže a dobytka.
Současně s ustavením revolučního orgánu moci se v Drnholci začali objevovat první čeští přistěhovalci z vnitrozemí. Jejich příchod změnil národnostní i sociální ráz obce. Bylo započato s odstraňováním následků války, začal boj za dovršení národní a demokratické revoluce v Československu.

 

 

 

 

 

 

 


 

Civilisté z Drnholce zahynuvší během bojů ve 2. světové válce

Zdroj: kniha Geschichte der Marktgemeinde Dürnholz Zweiter Teil von 1927 bis zur Vertreibung


Jméno
Bydliště
Datum a popis události
1
Gold Theresia
Angergasse 24
Travní ulice
22.5.1945 zabita ruskými vojáky
2
Draxler Franziska
Angergasse 48
v domě ruskými vojáky
3
Hirsch Maria
Angergasse 94
na cestě (za jízdy ?) ruskými vojáky
4
Sogl Magdalena
Ansiedlung 5
Kolonie (dnešní Husova)
granátem
5
Stefan Karl
Ansiedlung 35
ostřelováním hloubkovým letcem
6
Sogl Jakob
Ansiedlung 83
během bojů
7
Meixner Josef
Ansiedlung 16
střepinou granátu
8
Gibak Jakob
Ansiedlung 34
během bojů
9
Forster Josef
Ansiedlung 92
zastřelen ve sklepě
10
Janka Franz
Bäckergasse 3
Pekařská ulice
přímý zásah sklepa granátem
11
Janka Maria
Bäckergasse 3 přímý zásah sklepa granátem
12
Janka Ernestine
Bäckergasse 3 přímý zásah sklepa granátem
13
Schuller Maria
Brünnerstrasse 11
Brněnská ulice
během bojů
14
Matzka Franz
Brünnerstrasse 41
utýrána ruskými vojáky
15
Jung Franziska
Brünnerstrasse 51
zastřelena partyzány
16
Jung Anna (dcera)
Brünnerstrasse 51
zastřelena partyzány
17
Knee Maria (dcera)
Brünnerstrasse 51 zastřelena partyzány
18
Raab Josef
Brünnerstrasse 42
zastřelen ruským vojákem
19
Fischer - tlumočník

pohřešovaný od 15.7.1945
20
Bartek Beatrix
Marktplatz 6
Náměstí
odvlečen 15.7.1945
21
Knee Anna
geb. Kalab (?)
Grusbacherstrasse
Hrušovanská ulice
utýrána partyzány
22
Kreisl Johann
Marktplatz 38
během bojů
23
Albrecht Maria
Neugasse 17
Nová ulice
během bojů
24
Albrecht Anna
Neugasse 17 během bojů
25
Nemetz Johann
Schlossergasse 23
Zámecká ulice
během bojů
26
Barta Josef
Schlossergasse 24 zastřelen ve sklepě
27
Barta Josef (synovec)
Schlossergasse 24 zastřelen ve sklepě
28
Krebs Karl
Ofenberggasse 5
Kamnářský vrch ?
během bojů
29
Kreisl Maria
Thayagasse 17
Dyjská ulice
během bojů
30
Swoboda Ludwig
Hint.Thayagasse 12
Dolní (?) Dyjská ulice
během bojů
31
Waldherr Karl
Grusbacherstrasse
během bojů
32
Pipal Maria
Thayagasse 21
zasypána zdí
33
Janisch Franz
Mühlgasse 11
Mlýnská ulice
utýrán v Praze 11.5.1945


Zemřelí civilisté na tyfus v roce 1945

 

1
Kreid Anna
Ansiedlung 11
2
Kreid Rudolf
Ansiedlung 11
3
Geppert Johann
Ansiedlung 52
4
Geppert Maria
Ansiedlung 52
5
Max Gudrun
Ansiedlung 44
6
Röhrich Anna
Kirchengasse 6
Kostelní ulice

Pohřešovaní vojáci z Drnholce ve 2. světové válce

Pořadí
Jméno
Bydliště
Datum a místo události
1
Ball Rudolf
Angergasse 737
Travní ulice
srpen 1944 Francie
2
Geppert Johann
Angergasse 60
1945 Štětín
3
Krebs Matthias
Angergasse 40
květen 1944 Litva
4
Hofer Johann
Angergasse 12
12.1.1945 Rusko
5
Fertig Johann
Angergasse 24
říjen 1944 Rusko
6
Lahoda Josef
Angergasse 80
Rusko
7

Köglowitz Karl

Angergasse 82
15.6.1945
8
Grondinger Franz
Angergasse 63
květen 1944
9
Klein Franz
Angergasse 32

10
Herrentin Anton
Br ückenstrasse
Mostní ulice
1945
11
Grondinger Ferdinand
Br ünerstrasse 49
Brněnská ulice

12
Krebs Josef
Bindenberg 21
Bednářský vrch
leden 1943 Stalingrad
13
Platzer Johann d. Ä. Bindenberg 23
14
Luksch Rudolf
Dörfl 17
Vesnička

15
Grondinger Josef
Dörfl 29
prosinec 1944 Východní Prusko
16
Rittenhofer Jakob
Dörfl 26
1944
17
Draxler Friedrich
Feldgasse 18
Polní ulice

18
Ball Johann
Feldgasse 17 3.11.1943 Rusko
19

Krämer Franz

Feldgasse 24
březen 1945 Praha
20
Krämer Josef
Feldgasse 24
21
Lober Johann
Grusbacherstrasse 14
Hrušovanská ulice
srpen 1944 Rumunsko
22
Meier Andreas
Grusbacherstrasse
23
Theuer Franz
Herrengasse 19
Panská ulice (dnešní Tyršova)
6.1.1945 Rusko
24
Uttner Robert
Herrengasse 35
20.6.1944 Rusko
25
Janisch Franz
Herrengasse 30

26
Stanzl Stefan
Meierhofgasse 11
Statková(Dvorní)ulice
červen 1943 Francie
27
Lerner Matthias
Marktplatz 3
Náměstí
srpen 1944 Rumunsko
28
Hoffmann Franz
Marktplatz 37 leden 1945 Königsberg
29

Müllner Karl

Neubaugasse 6
Nová čtvrť
16.8.1944 Rumunsko
30
Albrecht Matthias
Wagnergasse 17
Kolářská ulice
7.1.1945 Varšava
31
Grondinger Johann
Thayagasse 1
Dyjská ulice
1.7.1944
32
Lohner Franz
Hint.Thayagasse 22
Zadní Dyjská ulice ?
únor 1945 Slovensko
33
Sogl Jakob
Schlossergasse 21
Zámecká ulice
25.7.1942 Rusko
34
Kollmann Franz
Fabriksgasse 23
Tovární ulice
Rusko

 

Padlí vojáci z Drnholce ve 2. světové válce

Anton Albrecht

Pořadí
Jméno
Bydliště
Datum a místo úmrtí
1
Guschl Ludwig
Angergasse 27
Travní ulice
29.11.1945
2
Gros Jakob
Angergasse 751
9.7.1944 Itálie
3
Stanzl Jakob
Angergasse 739
1944 Francie
4
Matkowitsch Ernst
Angergasse 64

5
Hans Leopold
Angergasse 72

6
Gold Franz
Angergasse 24
23.1.1945 Budapešť
7
Gold Johann Angergasse 24
22.5.1945 Villach
8
Max Josef
Angergasse 100

9
Schmid Anton Angergasse 26
3.12.1942 Stalingrad
10
Lischka Karl
Angergasse 52
11.11.1942 Afrika
11
Draxler Rudolf
Angergasse 82
30.12.1943 Žitomir
12
Hirsch Josef
Angergasse 41

13
Schwab Andreas
Apothekergasse
Lékárnická ulice
13.10.1944
14
Tischler Ruis
Apothekergasse 1944
15
Lober Karl
Ansiedlung 7
Kolonie (dnešní Husova)
8.12.1948 Gefgschft.
Olomouc
16
Schildorfer Ehrenfried
Ansiedlung 23
9.7.1944
17
Stefan Johann
Ansiedlung 23

18
Draxler Ferdinand
Ansiedlung 25
8.7.1943 Rusko
19
Schopf Jakob
Ansiedlung 59

20
Grondinger Fritz
Ansiedlung 63

21

Köglowitz Johann

Ansiedlung 89

22
Gebauer Friedrich
Ansiedlung 14
27.5.1942 Rusko
23
Brust Josef
Ansiedlung 30
2.4.1945
24
Hofer Karl
Ansiedlung 36

1945 Würzburg

25
Gros Anton
Ansiedlung 46
1.10.1941 Rusko
26
Janisch Wilhelm

Brückenstrasse

Mostní ulice


27
Papesch Johann
Brückenstrasse
28
Gros Friedrich
Brückenstrasse
29
Theuer Johann
Brünnerstrasse 25
Brněnská ulice

30
Haupt Leopold
Brünnerstrasse 27
31
Jung Johann
Brünnerstrasse 51
leden 1945 Slovensko
32
Janka Herwig
Brünnerstrasse 6
srpen 1944 Rumunsko
33
Schnitzler Fritz
Brünnerstrasse 5

34
Neunteufel Willi
Brünnerstrasse 12
21.10.1939
35
Schopf Johann
Brünnerstrasse 18
Stalingrad
36
Lober Josef
Brünnerstrasse 28
19.2.1943
37
Eisen Josef
Brünnerstrasse 36
Stalingrad
38
Knee Ferdinand
Brünnerstrasse 36

39
Kosteletzky Franz
Brunnengasse 7
Studniční ulice

40
Grondinger Jakob
Brunnengasse 6

41
Lischka Hans
pohřben v Drnholci foto 1 foto 2
Brunnengasse 8
13.4.1944
42
Geppert Johann
Berggasse 3
Kopečná ulice

43
Geppert Jakob
Berggasse 3
44
Ossinger Johann
Berggasse 8
1944 Krim
45
Krebs Johann
Berggasse 14
1.5.1942
46
Silber Franz
Binderberg 21
Bednářský vrch

47
Silber Friedrich
Binderberg 21 23.12.1944 Budapešť
48
Platzer Josef
Binderberg 25 2.5.1944
49
Platzer Johann d. J.
Binderberg 25 4.11.1944
50
Muck Josef
Dörfl 15b
Vesnička
15.10.1941 Rusko
51
Mitischka Ferdinand
Dörfl 31
Rusko
52
Mitischka Karl
Dörfl 47

53
Draxler Josef
Dörfl 29

54
Grondinger Franz
Dörfl 29
11.7.1942 Rusko
55
Wagner Friedrich
Dörfl 43
1944 Rusko
56
Hohn Johann
Dörfl 22

57
Hollmann Franz
Fabriksgasse 23
Tovární ulice
19.6.1945 Jugoslávie
58
Stanzl Wenzel
Grusbacherstrasse
Hrušovanská ulice
5.2.1942
59
Lober Franz
Grusbacherstrasse 14
4.9.1941 Rusko
60
Meier Friedrich
Grusbacherstrasse 24
20.12.1942
61
Grondinger Franz
Grusbacherstrasse 26

62
Gerischer Josef
Grusbacherstrasse 28

63
Knee Karl
Grusbacherstrasse 34

64
Knee Friedrich
Grusbacherstrasse 36

65
Platzer Jakob
Hafnergasse 5
Hrnčířská ulice
10.8.1942 Rusko
66
Stanzl Friedrich
Hafnergasse 7
8.5.1945
67
Knee Josef
Hasengasse 1
Zaječí ulice (?)
1944
68
Theuer Josef
Hasengasse 31
1944
69
Czak Matthias
Hasengasse 26

70
Hirsch Ferdinand
Herrengasse 34
Panská ulice (dnešní Tyršova)

71
Fröhlich Franz
Herrengasse 20
11.3.1944 Rusko
72
Scheiter Josef
Herrengasse 27

73
Eisen Friedrich
Herrengasse 8
25.1.1945 Francie
74
Eisen Josef
Herrengasse 8
17.1.1947
an Verwdg.+ (?)
75
Radwan Johann
Herrengasse 6
76
Radwan Viktor
Herrengasse 6

77
Draxler Josef
Herrengasse 3c

78
Ball Johann
Kuhsteigasse 22
Kraví.....(?)

79
Klein Johan
Kuhsteigasse 11
21.6.1942 Rusko
80
Ball Josef
Kuhsteigasse 15

81
Kropf Hubert
Kuhsteigasse 17

82
Guschl Josef
Kuhsteigasse 36

83
Krebs Josef
Ludwigsgasse 7
Ludvíkova ulice

84
Stanzl Ferdinand
Ludwigsgasse 13

85
Hirsch Josef
Ludwigsgasse 11

86
Stanzl Franz d. J.
Meierhofgasse 13
Statková (Dvorní) ulice

87
Stanzl Franz
Meierhofgasse 13 úraz, nehoda
88
Weigl Friedrich
Meierhofgasse 17 1.3.1943
89
Lindenthal Gustav
Marktplatz 5
Náměstí
1942 Rusko
90
Barta Ferdinand
Marktplatz 11
1945 Schles.(?)
91
Löhner Franz
Marktplatz 33

92
Barta Josef
Marktplatz 39
10.8.1944
93
Seifert Herbert
Marktplatz 2
28.2.1944
94
Geppert Alfred
Marktplatz 4
listopad 1944 Varšava
95
Geppert Josef
Marktplatz 30
říjen 1944 Srbsko
96
Geppert Franz
Marktplatz 30

97
Wagner Friedrich
Marktplatz 40

98
Silber Anton
Mühlgasse 16
Mlýnská ulice

99
Sogl Anton
Mühlgasse 20

100
Hans Leopold
Neugasse 7
Nová ulice
14.1.1944 Francie
101
Huspenina Franz
Neugasse 5
26.10.1946
Verwdg.+ (?)
102
Stefan Friedrich
Neubaugasse 5
Nová čtvrť

103
Haas Johann
Neubaugasse 7
9.5.1945 Slavonice
104
Ball Franz
Neubaugasse 9
14.12.1943 Rusko
105
Hammerl Jakob
Sackgasse 4
?
13.8.1943
106
Stefan Jakob
Schlossergasse 21
Zámecká ulice
13.4.1945
Breckersfeld (?)
107
Albrecht Karl
Wagnergasse 17
Kolářská ulice
23.4.1945 Berlín
108
Albrecht Anton
Wagnergasse 17 19.10.1944Modlin,Polsko
109
Ball Franz Wagnergasse 15 3.12.1942 Stalingrad
110
Gebauer Rudolf
Thayagasse 3
Dyjská ulice

111
Gibak Anton
Thayagasse 9
prosinec1942 Stalingrad
112
Platzer Leopold
Thayagasse 27
27.2.1945
113
Beigl Alfred
Thayagasse 18
17.12.1942 Stalingrad
114
Albrecht Erwin
Thayagasse 46
1943
115
Stanzl Josef
Thayagasse 48
1943
116
Lohner Karl
Hint.Thayagasse 27
Zadní Dyjská ulice (?)

 

117
Kremser Jakob
Hint.Thayagasse 6

 

Hlášení rozhlasu

  • 1
  • 2
  • 3

AKTUÁLNĚ

  • 1
  • 2
  • 3

banner-250-x-250final

ÚŘEDNÍ DESKA

úřední deska

Drbník

Novinky emailem

Kontakt

Městys Drnholec
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Email: podatelna@obecdrnholec.cz
Telefon: +420 519 519 210


IČ: 00283142
DIČ: CZ00283142
č. účtu: 3225651/0100
Datová schránka: gw9bek2

Pracovní doba

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
pátek 7:00 - 12:00