Nahoru

Zápisy zastupitelstvo 2018-2022

Zápis z 19. zasedání ZM ze dne 01.09.2022
Zápis z 18. zasedání ZM ze dne 02.06.2022
Zápis z 17. zasedání ZM ze dne 03.03.2022
Zápis z 16. zasedání ZM ze dne 09.12.2021
Zápis z 15. zasedání ZM ze dne 16.09.2021
Zápis ze 14. zasedání ZM ze dne 29.06.2021
Zápis z 13. zasedání ZM ze dne 04.03.2021
Zápis z 12. zasedání ZM ze dne 03.12.2020
Zápis z 11. zasedání ZM ze dne 03.09.2020
Zápis z 10. zasedání ZM ze dne 04.06.2020
Zápis z 9. zasedání ZM ze dne 05.03.2020
Zápis z 8. zasedání ZM ze dne 04.12.2019
Zápis ze 7.zasedání ZM ze dne 05.09.2019
Zápis z 6. zasedání ZM ze dne 13.06.2019
Zápis z 5. zasedání ZM ze dne 09.05.2019
Zápis ze 4. zasedání ZM ze dne 07.03.,2019
Zápis z 3. zasedání ZM ze dne 13.02.2019
Zápis z 2. zasedání ZM ze dne 13.12.2018
Zápis z ustavujícího zasedání ZM ze dne 01.11.2018
 
 
Powered by Phoca Download