Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Drnholec
Drnholec

Základní informace o Inteligentním systému nakládání s odpady

Web: https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky tomuto systému stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější. Níže se dozvíte základní informace.

Jak získat slevu na poplatku:

 1. Domácnost provede inventuru stanoviště – pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec sekce „Inventura stanoviště“ nebo přinést opsané na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách – papír – kód: STKO00049078. Nádoby na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba uvést osoby, které do uvedených nádob třídí odpady.
  Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původní adrese, kde už bydlí třeba někdo jiný.
 2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář – registraci je možné provést na webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec sekce „Registrační formulář“ nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec v sekci „Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.

Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit.

Sleva na poplatku

 1. Sleva na poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.
 2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů.
 3. Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí.
 4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2014 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2013.
 5. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO

 1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe)
  Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně. 
 2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.
 3. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok)

Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO  žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc.

Doporučení ISNO

 1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku, nekupuje neochucené balené vody, neodebírá letáky, které, aniž by se četly, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
 2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby, zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.
  Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?
 3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit – nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť.

U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.

Úřad městyse

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1851
Počet obyvatel
184 m
Nadmořská výška
35,2 km2
Rozloha
1249
První písemná zmínka

nahoru