Neděle - 29. Listopad 2015
   

Městys Drnholec

Rozsvěcování stromečku

 

Fotografie z letošního ročníku vinobraní

http://drnholeckevinobrani.rajce.idnes.cz/5._DRNHOLECKE_VINOBRANI

foto: Stanislav Valášek

 

Občasník 2/2015

 

Občasník 1/2015

 

Výluky České dráhy

 

Nabídka prodeje stavebních pozemků

Městys Drnholec nabízí k prodeji pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v nově budované lokalitě Pod Sýpkou.

Podmínky prodeje:  

  • minimální prodejní cenu pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Sýpkou II. etapa je stanovena ve výši 330 Kč/m2 navýšená o veškeré náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí) a o částku odpovídající výši daně z převodu nemovitostí

další podmínky pro prodej pozemků:

  • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy

  • pozemek bude využit pro stavbu určenou k bydlení

  • stavba bude zahájena do dvou let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům – v případě nesplnění této podmínky odstoupení od smlouvy a vrácení 80% kupní ceny kupujícím

  • stavba bude dokončena do pěti let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům – v případě nesplnění této podmínky sankce ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení

  • prodávající si vyhrazuje právo zřídit na převáděných pozemcích předkupní právo jako právo věcné

V případě zájmu kontaktujete p. Jana Ivičiče, tel. 591 520 972.

alt

 

Upozornění občanům

Na celém území městyse Drnholec je zákaz podomního prodeje zboží a služeb. Tím se rozumí i nabídka uzavření pojistných smluv nebo smluv na změnu dodavatele el. energie či plynu.  Žádáme občany, aby v případě, že jim bude zboží nebo služby nabízeny nevyžádanou návštěvou doma nebo na veřejném prostranství, o tom neprodleně informovali úřad městyse tel.519 519 210 případně Městkou policii Mikulov tel. 602 763 477. 

 

Plán svozu odpadů v roce 2015

 

Hlášení rozhlasu

  • 1
  • 2
  • 3

Drbník

Novinky emailem

Kontakt

Městys Drnholec
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Email: podatelna@obecdrnholec.cz
Telefon: +420 519 519 210


IČ: 00283142
DIČ: CZ00283142
č. účtu: 3225651/0100
Datová schránka: gw9bek2

Pracovní doba

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
pátek 7:00 - 12:00