Neděle - 05. Červenec 2015
   

Městys Drnholec

Hejtman vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vyhlásil v pátek 3. 7. 2015 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí platí od 18:00 dne 3. 7. 2015 do odvolání.

Hejtman kraje tak učinil podle čl. 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodl na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

pdf.png2015-07-03_rozhodnuti_nebezpeci_pozaru.pdf

 

Krojované hody

TJ Dynamo Drnholec vás srdečně zve na tradiční Krojované hody v Drnholci, které se budou konat 4. -5. 7. 2015. V sobotu k tanci a poslechu hraje Slovácká kapela p. Horňáčka, začátek ve 20:00 hod., vstupné 100,-Kč. V neděli hraje kapela Horenka, začátek ve 20:00 hod., vstupné 70,-Kč.V neděli odpoledne vystoupí folklórní soubor Jarabáček z Drnholce, začátek odpolední zábavy ve 14:00 hod., vstupné 30,-Kč.

Srdečně zvou pořadatelé TJ Dynamo a krojovaná chasa.

 

Informace

alt

 

Občasník 1/2015

 

Výluky České dráhy

 

Nabídka prodeje stavebních pozemků

Městys Drnholec nabízí k prodeji pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v nově budované lokalitě Pod Sýpkou.

Podmínky prodeje:  

 • minimální prodejní cenu pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Sýpkou II. etapa je stanovena ve výši 330 Kč/m2 navýšená o veškeré náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí) a o částku odpovídající výši daně z převodu nemovitostí

další podmínky pro prodej pozemků:

 • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy

 • pozemek bude využit pro stavbu určenou k bydlení

 • stavba bude zahájena do dvou let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům – v případě nesplnění této podmínky odstoupení od smlouvy a vrácení 80% kupní ceny kupujícím

 • stavba bude dokončena do pěti let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům – v případě nesplnění této podmínky sankce ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení

 • prodávající si vyhrazuje právo zřídit na převáděných pozemcích předkupní právo jako právo věcné

V případě zájmu kontaktujete p. Jana Ivičiče, tel. 591 520 972.

alt

 

Upozornění občanům

Na celém území městyse Drnholec je zákaz podomního prodeje zboží a služeb. Tím se rozumí i nabídka uzavření pojistných smluv nebo smluv na změnu dodavatele el. energie či plynu.  Žádáme občany, aby v případě, že jim bude zboží nebo služby nabízeny nevyžádanou návštěvou doma nebo na veřejném prostranství, o tom neprodleně informovali úřad městyse tel.519 519 210 případně Městkou policii Mikulov tel. 602 763 477. 

 

Plán svozu odpadů v roce 2015

 

Hlášení rozhlasu

 • 1
 • 2
 • 3

AKTUÁLNĚ

 • 1
 • 2
 • 3

ÚŘEDNÍ DESKA

úřední deska

Drbník

Novinky emailem

Kontakt

Městys Drnholec
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Email: podatelna@obecdrnholec.cz
Telefon: +420 519 519 210


IČ: 00283142
DIČ: CZ00283142
č. účtu: 3225651/0100
Datová schránka: gw9bek2

Pracovní doba

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
pátek 7:00 - 12:00