Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Drnholec
Drnholec

Drnholecký vinařský řád

Po třicetileté válce (1618–1648) museli lidé vynaložit veškeré úsilí, aby dali zpustošenou zemi znovu do pořádku. V této těžké době je velmi podpořil tehdejší majitel drnholeckého panství Rudolf von Teufenbach. Z vinohradů začaly tehdy plynout slušné příjmy, proto bylo vinařství výrazně podporováno a na jeho podporu byly v roce 1652 vydány tzv. vinařské zákony (horenské právo) pro drnholecké panství, do jehož pravomoci tehdy patřily městečka Drnholec, Dolní Dunajovice, Troskotovice a vsi Novosedly, Nový Přerov, Dobré Pole, Frélichov (Jevišovka), Prátelsbrun (Březí) a Kolenfurt (Brod nad Dyjí).

Tyto zákony zajišťovaly výnosné hospodaření s vinohrady a jejich ochranu před poškozením. Z jednotlivých vinic se platilo nájemné, které bylo každoročně vybíráno a odváděno do panské pokladny. V Drnholci, Novosedlech a v Jevišovce byly neobdělávané mokřiny, ze kterých nájem nepřevyšoval částku 1146 zlatých a 50 krejcarů za rok.
Horenské právo drnholecké obsahuje 42 článků a v mnohém se podobá dříve vydanému právu židlochovickému.

Praví se v něm:

 1. První květnový den po svátku Jana musel každý, kdo obdělával vinohrad, toto ohlásit a zaplatit 2 feniky. Na Filipa a Jakuba (3.května) se svolávají každoročně valná shromáždění všech vinařů, kde se projednávají běžné záležitosti vinařů. Kdo nepřišel a neomluvil se, zaplatil poprvé máz vína, podruhé dva mázy a potřetí ztrácí vinohrad vůbec ve prospěch vrchnosti.
 2. Člověk obdělávající vinohrad už nesmí z něj utéci, vyskytne-li se nějaká sporná záležitost, ale musí zůstat jako nájemce.
 3. Kdo koupí vinohrad, nechá se zapsat do Knihy vinohradů. Kdo si vezme osminu vinohradu, musí dát správci sedm krejcarů. A kdo se vzdá vinohradu, také zaplatí sedm krejcarů.
 4. Každý, kdo z panství bude chtít prodat vinohrad někomu cizímu, musí to dát na vědomí perkmistrovi (správci vinohradů) a s prodejem čtrnáct dní počkat. Protože jsou všichni na panství nahlášeni a vinohrad odstoupí se stejnou cenou, může vlastník vinohrad prodat, ale pokaždé se souhlasem vrchnosti, každému, kdo je poctivý.
 5. Tomu, kdo vlastní vinohrad a nenechá ho rozdělit, bude vinohrad odebrán. Pokud ho bude chtít koupit zpět, musí zaplatit mému panství 5 zlatých a perkmistrovi 8 krejcarů, jinak vinohrad nedostane.
 6. Pokud vlastník vinohradu zemře, musí ten, kdo chce vinohrad koupit, zaplatit poplatek. Jestliže tak neučiní, bude potrestán.
 7. Stejně tak poručníci dalších dědiců vinohradu i dědicové sami pak musí vinohrad nahlásit a zaplatit poplatek podle odst.1.
 8. Každý je povinen usmířit se se svým sousedem 14 dní před a 14 dní po sv. Jiří a neubližovat si navzájem. Kdo tak neučiní, zaplatí perkmistrovi deset krejcarů.
 9. Kdo prodá vinohrad a nepředá ho do čtrnácti dní, musí zaplatit perkmistrovi 10 krejcarů.
 10. Když unavený člověk vejde do vinohradu a vezme si hrozen, je to v pořádku. Pokud si vezme dva a bude přistižen, zaplatí 15 krejcarů, vezme-li tři a víc, může očekávat trest.
 11. Kdo jinému v nesnázi vykope jámu nebo více jam a přivodí tím sousedovi potíže, bude potrestán následovně: za každou vykopanou jámu zaplatí 70 vídeňských feniků nebo 17 krejcarů a 12 feniků.
 12. Pokud někdo ukradne sousedovi z vinohradu jednu nebo více hlav, bude exemplárně potrestán - připoután k pranýři a vykázán z obce.
 13. Stejně bude potrestán ten, kdo sousedovi vykope hlavu vinné révy nebo ji uřízne za účelem škodit sousedovi, prodá ji nebo ji zasadí do svého vinohradu a bude při tom přistižen.
 14. Když někdo odměnu za práci ve vinohradě přijme a ta není udělána tak, jak by podle předpisu a ceny udělána býti měla a vykonaná práce byla perkmistrem shledána jako špatná, musí mu za každou špatně odvedenou práci...
 15.  
 16. Kdo sousedovi způsobí problémy a nesnáze - ukradne mu vinnou hlavu i s kořenem - sobě pro užitek a sousedovi ke škodě, bude exemplárně potrestán - na pranýř a nesmí více pracovat ve vinici.
 17. Kdo najme někoho na práci a někdo jiný toho dotyčného přemluví, aby příští den šel k němu a bude mu to dokázáno, bude potrestán pokutou 24 krejcarů.
 18. Pokud si někdo vysadí vinohrad a vytyčí révu a někdo jiný mu to vytrhá, je viník pokutován 72 feniky.
 19. Jestliže dojde k neshodám mezi dělníky dvou vinohradů a nemohou vedle sebe pracovat, každý zaplatí pokutu 12 krejcarů.
 20. Pokud dělníci z vinice sedí na mezi a svačí a mezitím provedou sousedovi nějakou škodu, musí ten, co najal dělníky, sousedovi škodu nahradit a zaplatit pokutu 12 krejcarů perkmistrovi, jestliže dělníky nevaroval předem.
 21. Pokud někdo svévolně udělá ve vinohradě škodu holýma rukama, bude potrestán na pranýři.
 22.  
 23.  
 24. Kdo půjde před sběrem hroznů do sousedova vinohradu, musí z každého sběru zaplatit 5 grošů.
 25. Po sběru hroznů vyhlásí perkmistr zákaz hnát dobytek do vinohradu. Kdo zákaz poruší, zaplatí z každé velké hlavy 4 groše a z malé hlavy groš.
 26. Je zakázáno po sběru hroznů sbírat nebo shrabávat listí, kdo bude přistižen, musí zaplatit perkmistrovi 5 bílých grošů.
 27. Pokud si někdo najme do vinohradu hlídače (hotaře), musí mu vysvětlit jeho práva a povinnosti. Pokud se za tu dobu hlídání něco ztratí nebo se něco stane a hlídač to nezjistí, musí to majiteli nahradit.
 28.  
 29. Pokud se hlídač nechová podle práva nebo se dokonce dopustil krádeže, bude na minutu propuštěn, třebas před samým vinobraním.
 30. Jestliže viděl hlídač někoho sbírat bez cedulky (stvrzenky o zaplacení úroků) a nezabránil tomu, propadl mu celý plat.
 31. Šel-li kolem vinohradu unavený pocestný a rád by se osvěžil, měl třikrát silným hlasem zavolat hotaře, a když nepřišel, směl si utrhnout dva hrozny, ale potom položit na vinnou hlavu 2 feniky. Když to neudělal a byl dopaden, platil pokutu 6 šilinků a vedle toho byl trestán vrchností.
 32. Stupňování křivd je zakázáno, kdo tento zákaz překročí, je povinnen dát hlídači zástavu. Kdo se proviní vícekrát, zaplatí perkmistrovi 12 krejcarů, případně je trestán vrchností.
 33. Kdo bude přistižen v cizím vinohradu jak svévolně páchá škodu, musí zaplatit perkmistrovi 10 krejcarů a dát zástavu.
 34. Pokud někdo poškodí cizí vinohrad a odstřihne vinnou révu tak, aby poničil hlavu, bude potrestán veřejně.
 35. Kdo prodá svůj vinohrad a nenahlásí to perkmistrovi ani po obdržení splátky, zaplatí každá strana správci 10 krejcarů.
 36. Když někdo, nebo dokonce perkmistr sám vyženou dobytek do vinohradu, musí vlastník dobytka majiteli vinohradu škodu nahradit. Z každé stopy dobytka ve vinohradu musí zaplatit navíc 10 krejcarů pokuty.
 37. Zakazuje se zůstávat ve vinohradě po západu slunce a taktéž se zakazuje pracovat ve vinici v neděli. Kdo bude přistižen, je povinnen dát do kostela 4 libry včelího vosku na svíčky.
 38. Kdo si chce odvézt révu domů a nechce se už starat o vinohrad, musí zaplatit 10 krejcarů a stejně musí vinohrad opatrovat.
 39. Kdo půjde bez vědomí majitele do sousedova vinohradu, který už nebude...

O obci

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
1
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1
2 3 4 5
1851
Počet obyvatel
184 m
Nadmořská výška
35,2 km2
Rozloha
1249
První písemná zmínka

nahoru